Азия

13 дни / 10 нощувки

Дати: 07.04.2020

от 2 450 2 350 евро
10 13

13 дни / 11 нощувки

Дати: 10.03.2020, 19.11.2020 и 03.12.2020

от 1 890 евро
11 13

12 дни / 9 нощувки

Дати: 13.04.2020; 16.09.2020

от 2 445 евро
9 12

11 дни / 8 нощувки

Дати: 15.04.2020; 23.09.2020

от 1 725 1 625 евро
8 11

12 дни / 10 нощувки

Дати: 20.05.2020

от 2 840 евро
10 12

5 дни / 4 нощувки

Дати: Всеки вторник до 30.04.2020

от 675 евро
4 5

10 дни / 7 нощувки

Дати: 14.02.2020 и 12.10.2020

от 1 390 евро
7 10

16 дни / 13 нощувки

Дати: 13.04.2020; 16.09.2020

от 2 822 евро
13 16

11 дни / 9 нощувки

Дати: 30.03.2020; 13.11.2020

от 2 160 евро
9 11

8 дни / 7 нощувки

Дати: Всеки вторник до 30.04.2020

от 780 евро
7 8

9 дни / 7 нощувки

Дати: всяка седмица до 30.04.2020

от 1 180 евро
7 9

11 дни / 9 нощувки

Дати: 15.05.2020

от 2 498 евро
9 11

11 дни / 8 нощувки

Дати: 06.02.2020; 04.03.2020; 03.04.2020

от 1 610 евро
8 11

11 дни / 9 нощувки

Дати: Всеки вторник до 30.04.2020

от 1 675 евро
9 11

8 дни / 7 нощувки

Дати: всеки вторник до 30.04.2020

от 1 220 евро
7 8

16 дни / 15 нощувки

Дати: Всяка събота

от 2 690 евро
15 16

7 дни / 5 нощувки

Дати: до 30.04.2020 /Заминаване всяка седмица/

от 827 евро
5 7

15 дни / 12 нощувки

Дати: 15.04.2020

от 1 950 евро
12 15

5 дни / 4 нощувки

Дати: Всеки вторник до 30.04.2020

от 495 евро
4 5

8 дни / 7 нощувки

Дати: Всеки вторник до 30.04.2020

от 590 евро
7 8

9 дни / 7 нощувки

Дати: До 30.04.2020 /Заминаване всяка седмица/

от 897 евро
7 9