Азия

10 дни / 7 нощувки

Дати: 19.12.2021 и 26.12.2021

от 3 753 лева
7 10

6 дни / 5 нощувки

Дати: 23.12.2021 и 29.12.2021

от 1 064 лева
5 6

13 дни / 11 нощувки

Дати: 09.10.2021 и 11.11.2021

от 2 699 лева
11 13

6 дни / 5 нощувки

Дати: Заминаваме всеки понеделник, сряда, петък и неделя

от 645 евро
5 6

6 дни / 5 нощувки

Дати: 28.12.2021

от 1 750 лева
5 6

6 дни / 5 нощувки

Дати: 21.10.2021

от 920 евро
5 6

9 дни / 7 нощувки

Дати: От септември 2021 г. до май 2022 г.

от 2 820 лева
7 9

8 дни / 7 нощувки

Дати: Заминаване всеки вторник и събота

от 740 евро
7 8

9 дни / 6 нощувки

Дати: 13.11.2021 и 29.03.2022

от 1 525 евро
6 9

12 дни / 10 нощувки

Дати: 21.05.2022 и 21.09.2022

от 2 890 евро
10 12

8 дни / 6 нощувки

Дати: 17.03.2022 и 23.10.2022

от 3 198 евро
6 8

14 дни / 12 нощувки

Дати: 15.11.2021, 30.11.2021 и 14.12.2021

от 1 790 евро
12 14

12 дни / 9 нощувки

Дати: 09.11.2021 и 26.03.2022

от 1 990 евро
9 12

9 дни / 7 нощувки

Дати: 15.11.2021, 30.11.2021 и 14.12.2021

от 1 390 евро
7 9

12 дни / 9 нощувки

Дати: 28.03.2022, 13.04.2022 и 01.10.2022

от 2 445 евро
9 12

11 дни / 8 нощувки

Дати: 15.01.2022; 15.04.2022; 23.09.2021 и 05.10.2021

от 1 625 евро
8 11

11 дни / 9 нощувки

Дати: Заминаване всеки понеделник, сряда, петък и неделя

от 1725 евро
9 11

14 дни / 11 нощувки

Дати: 17.11.2021 и 17.04.2022

от 2 090 евро
11 14

10 дни / 7 нощувки

Дати: 12.10.2021; 10.01.2022, 14.02.2022 и 12.10.2022

от 1 390 евро
7 10

12 дни / 9 нощувки

Дати: 26.10.2021

от 2 150 евро
9 12

12 дни / 9 нощувки

Дати: 17.11.2021

от 2 290 евро
9 12

13 дни / 10 нощувки

Дати: 14.10.2021; 07.04.2022 и 14.10.2021

от 2 350 евро
10 13

16 дни / 13 нощувки

Дати: 28.03.2022; 13.04.2022 и 01.10.2021

от 2 822 евро
13 16

12 дни / 9 нощувки

Дати: 21.04.2022 и 27.10.2022

от 1 590 евро
9 12

12 дни / 9 нощувки

Дати: 13.11.2021 и 29.03.2022

от 1 990 евро
9 12

16 дни / 15 нощувки

Дати: Заминаване всяка събота

от 2 690 евро
15 16

10 дни / 8 нощувки

Дати: 09.11.2021

от 2 270 евро
8 10

12 дни / 10 нощувки

Дати: 20.05.2022

от 2 840 евро
10 12

11 дни / 9 нощувки

Дати: 15.05.2022

от 1 990 евро
9 11

11 дни / 9 нощувки

Дати: 23.10.2021

от 1 855 евро
9 11

9 дни / 7 нощувки

Дати: Заминаване всяка седмица от 01.10.2021 до 30.04.2022

от 1 180 евро
7 9

9 дни / 7 нощувки

Дати: Всяка седмица от 01.10.2020 до 30.04.2021

от 997 евро
7 9

15 дни / 12 нощувки

Дати: 23.09.2021; 05.10.2021 и 15.04.2022

от 1 950 евро
12 15

8 дни / 7 нощувки

Дати: Всеки вторник от 01.10.2020 до 31.03.2021

от 1 220 евро
7 8

7 дни / 5 нощувки

Дати: Всяка седмица от 01.10.2020 до 30.04.2021

от 927 евро
5 7

Дати: Всеки вторник от 01.10.2020 до 31.03.2021

от 855 евро