Азия

14 дни / 12 нощувки

Дати: 18.11.2020, 03.12.2020, 21.12.2020, 15.01.2021, 02.02.2021, 18.02.2021 и 06.03.2021

от 1 890 евро
12 14

11 дни / 8 нощувки

Дати: 15.04.2020; 23.09.2020

от 1 725 евро
8 11

12 дни / 10 нощувки

Дати: 20.05.2020

от 2 840 евро
10 12

5 дни / 4 нощувки

Дати: Всеки вторник до 30.04.2020 и всеки вторник от 01.10.2020 до 31.03.2021

от 675 евро
4 5

16 дни / 13 нощувки

Дати: 16.09.2020

от 2 822 евро
13 16

11 дни / 9 нощувки

Дати: 23.10.2020

от 1 855 евро
9 11

11 дни / 9 нощувки

Дати: 13.11.2020

от 2 160 евро
9 11

11 дни / 9 нощувки

Дати: 15.05.2020

от 1 990 евро
9 11

8 дни / 7 нощувки

Дати: Всеки вторник до 30.04.2020 и всеки вторник от 01.10.2020 до 31.03.2021

от 780 евро
7 8

5 дни / 4 нощувки

Дати: май и септември 2020

от 520 евро
4 5

9 дни / 7 нощувки

Дати: всяка седмица до 30.04.2020

от 1 180 евро
7 9

10 дни / 8 нощувки

Дати: 09.11.2020

от 2 270 евро
8 10

11 дни / 8 нощувки

Дати: 06.02.2020; 04.03.2020; 03.04.2020

от 1 610 евро
8 11

11 дни / 9 нощувки

Дати: Всеки вторник до 30.04.2020

от 1 675 евро
9 11

8 дни / 7 нощувки

Дати: всеки вторник до 30.04.2020

от 1 220 евро
7 8

16 дни / 15 нощувки

Дати: Всяка събота

от 2 690 евро
15 16

7 дни / 5 нощувки

Дати: до 30.04.2020 /Заминаване всяка седмица/

от 827 евро
5 7

15 дни / 12 нощувки

Дати: 15.04.2020

от 1 950 евро
12 15

5 дни / 4 нощувки

Дати: Всеки вторник до 30.04.2020 и всеки вторник от 01.10.2020 до 31.03.2021

от 495 евро
4 5

8 дни / 7 нощувки

Дати: Всеки вторник до 30.04.2020 и всеки вторник от 01.10.2020 до 31.03.2021

от 590 евро
7 8

13 дни / 10 нощувки

Дати: 14.10.2019

от 2 350 евро
10 13

9 дни / 7 нощувки

Дати: До 30.04.2020 /Заминаване всяка седмица/

от 897 евро
7 9

9 дни / 7 нощувки

Дати: 17.10.2020

от 1 590 евро
7 9