Екскурзии

5 дни / 4 нощувки

Дати: 04.09.2020, 26.11.2020, 23.05.2021, 30.05.2021, 04.09.2021 и 26.11.2021

от 1 350 евро
4 5

12 дни / 9 нощувки

Дати: 09.11.2020 и 27.03.2021

от 1 990 евро
9 12

14 дни / 11 нощувки

Дати: 17.11.2020 и 17.04.2021

от 2 090 евро
11 14

7 дни / 5 нощувки

Дати: 10.10.2020

от 1 290 евро
5 7

9 дни / 6 нощувки

Дати: 13.11.2020 и 29.03.2020

от 1 525 евро
6 9

9 дни / 7 нощувки

Дати: 27.11.2020, 12.12.2020, 24.01.2021, 11.02.2021, 27.02.2021 и 15.03.2021

от 1 390 евро
7 9

14 дни / 12 нощувки

Дати: 18.11.2020, 03.12.2020, 21.12.2020, 15.01.2021, 02.02.2021, 18.02.2021 и 06.03.2021

от 1 790 евро
12 14

5 дни / 4 нощувки

Дати: Всеки вторник от 15.09.2020 до 31.03.2021

от 675 625 евро
4 5

11 дни / 8 нощувки

Дати: 23.09.2020; 05.10.2020 и 15.04.2021

от 1 725 евро
8 11

5 дни / 4 нощувки

Дати: 21.09.2020, 27.10.2020 и 09.11.2020

от 490 евро
4 5

5 дни / 4 нощувки

Дати: 07.09.2020, 28.09.2020 и 12.10.2020

от 657 евро
4 5

12 дни / 9 нощувки

Дати: 01.10.2020 и 13.04.2021

от 2 445 евро
9 12

15 дни / 13 нощувки

Дати: 01.09.2020 и 25.04.2021

от 3 090 евро
13 15

4 дни / 3 нощувки

Дати: 25.10.2020, 15.11.2020 и 06.12.2020

от 582 евро
3 4

5 дни / 4 нощувки

Дати: 05.10.2020 и 03.05.2021

от 590 евро
4 5

5 дни / 4 нощувки

Дати: 01.09.2020 и 22.09.2020

от 862 евро
4 5

7 дни / 5 нощувки

Дати: 29.09.2020, 17.10.2020, 29.12.2020 и 01.05.2021

от 920 евро
5 7

5 дни / 4 нощувки

Дати: 29.07.2020, 26.08.2020, 23.09.2020 и 14.10.2020

от 590 евро
4 5

12 дни / 9 нощувки

Дати: 02.11.2020, 20.02.2021 и 30.03.2021

от 1690 евро
9 12

5 дни / 4 нощувки

Дати: 07.09.2020, 28.09.2020 и 12.10.2020

от 657 евро
4 5

10 дни / 7 нощувки

Дати: Всяка седмица от 01.11.2020 до 30.04.2021

от 1 713 евро
7 10

4 дни / 3 нощувки

Дати: 27.08.2020, 17.09.2020 и 08.10.2020

от 490 евро
3 4

10 дни / 7 нощувки

Дати: Всяка седмица от 01.11.2020 до 31.05.2021

от 1 585 евро
7 10

10 дни / 7 нощувки

Дати: Всяка седмица от 01.11.2020 до 30.04.2021

от 1 417 евро
7 10

5 дни / 4 нощувки

Дати: 07.09.2020 и 21.09.2020

от 685 евро
4 5

10 дни / 8 нощувки

Дати: 23.10.2020 и 18.02.2021

от 1 695 евро
8 10

10 дни / 7 нощувки

Дати: 12.10.2020, 10.01.2021

от 1 390 евро
7 10

11 дни / 9 нощувки

Дати: Всеки вторник от 01.10.2020 до 31.03.2021

от 1725 евро
9 11

13 дни / 10 нощувки

Дати: 27.11.2020 и 17.03.2021

от 3 323 евро
10 13

12 дни / 9 нощувки

Дати: 17.11.2020 и 16.02.2021

от 2 290 евро
9 12

13 дни / 10 нощувки

Дати: 14.10.2020 и 07.04.2021

от 2 450 2 350 евро
10 13

16 дни / 13 нощувки

Дати: 01.10.2020 и 13.04.2021

от 2 822 евро
13 16

12 дни / 9 нощувки

Дати: 27.10.2020 и 21.04.2021

от 1 590 евро
9 12

9 дни / 7 нощувки

Дати: 01.07.2021

от 2 357 евро
7 9

9 дни / 7 нощувки

Дати: 18.11.2020, 03.12.2020, 21.12.2020, 15.01.2021, 02.02.2021, 18.02.2021 и 06.03.2021

от 1 390 евро
7 9

12 дни / 9 нощувки

Дати: 13.11.2020 и 29.03.2021

от 1 990 евро
9 12

9 дни / 7 нощувки

Дати: 03.03.2021

от 2 050 евро
7 9

10 дни / 7 нощувки

Дати: 18.11.2020, 03.12.2020, 15.01.2021, 02.02.2021, 18.02.2021 и 06.03.2021

от 1 675 евро
7 10

8 дни / 7 нощувки

Дати: Всеки вторник от 15.09.2020 до 31.03.2021

от 780 евро
7 8

10 дни / 8 нощувки

Дати: 23.10.2020 и 18.02.2021

от 1 695 евро
8 10

9 дни / 7 нощувки

Дати: Всяка сряда от 01.10.2020 до 30.04.2021

от 1 475 евро
7 9

16 дни / 15 нощувки

Дати: Всяка събота

от 2 690 евро
15 16

10 дни / 8 нощувки

Дати: 09.11.2020

от 2 270 евро
8 10

8 дни / 7 нощувки

Дати: Голям избор от дати

от 770 лева
7 8

5 дни / 4 нощувки

Дати: Всеки вторник от 15.09.2020 до 31.03.2021

от 590 евро
4 5

9 дни / 7 нощувки

Дати: Всяка неделя от 01.10.2020 до 30.04.2021

от 1 322 евро
7 9

5 дни / 4 нощувки

Дати: Всеки вторник от 15.09.2020 до 31.03.2021

от 495 евро
4 5

12 дни / 10 нощувки

Дати: 20.05.2021

от 2 840 евро
10 12